Medicine Enquiry
Lab EnquiryOur Upcoming Online Services

NABH Consultancy

Doctors Appointment

Surgery

Lab Tests

Hospital Staffing

Ambulance Help

Client Testimoinals

 • "मेड़ीईझी मुळे कोल्हापुर च्या वैभवात वाढ।"

  Vikas Patil

  Student

 • "मेड़ीईझी हा निरोगी आरोग्याचा साथीदार।"

  Pravin Pawar

  Executive Officer

 • "खुप सुंदर जलद सेवा व परवडणारे।"

  Mustafa Khan

  Teacher

 • "औषधे हे आज रोग्यांचा आधार बनला आहे, तरीही औषधे कमी दरात, घरपोच व जलद सेवा या माध्यमातून पोहोचवणारा मित्र म्हणजे मेड़ीईझी।"

  Sumit aher

  Student

 • "रक्त लघवी तपासणी, ब्रांडेड औषधे घरपोच जलद सेवा तसेच सवलतीचे दर ह्यामुळे मेड़ीईझी हा रुगनांचा खरा मित्र बनला आहे।"

  Raju Patil

  Farmer

 • "कमी वेळेत करवीरवासियांच्या गळ्यातील ताईत मेड़ीईझी बनला आहे।"

  Sachin Bhosale

  Carpenter